השתלמויות לאחיות

 

בבנייה.....

בינתיים ניתן ליצור קשר באי מייל לקבלת פרטים וסיליבוס על קורסים לאחיות ולסגל רפואי