השתלמויות לבתי ספר ולמורים

בכל שנה אני מציעה מספר קורסים למורים במסגרת מרכזי פסג"ה.

סדנאות השתלמות לבתי ספר

בחינם לבתי ספר זכאים, במימון "עמותת המורים"

השתלמויות לבתי ספר