top of page

השתלמויות לבתי ספר ולמורים

בכל שנה אני מציעה מספר קורסים למורים במסגרת מרכזי פסג"ה.

סדנאות השתלמות לבתי ספר

בחינם לבתי ספר זכאים, במימון "עמותת המורים"

השתלמויות לבתי ספר
bottom of page